Правила користування


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА 

Правила користування бібліотеками Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району міста Києва, надалі «Правила», розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Закону України «Про захист персональних даних», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», Положення про Централізовану бібліотечну систему Солом’янського району міста Києва. 

Правила користування бібліотеками ЦБС Солом’янського району обов’язкові для виконання, їх дотримання є головною умовою користування бібліотеками. 

1. Права користувачів 

1.1 Право користуватися бібліотеками ЦБС Солом’янського району мають діти дошкільного віку, учні шкіл, юнацтво та всі категорії дорослого населення, незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання. 
1.2. Користувачі бібліотек мають право вільного вибору книг в бібліотеці відповідно до своїх інформаційних потреб; безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат, отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки; брати участь в заходах, які проводять бібліотеки. 
1.3. Користувачів мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі. 
1.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або в іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів. 
1.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по міжбібліотечному абонементу (далі – МБА), видаються для користування тільки у читальному залі. 
1.6. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін. 
1.7. Особи, які тимчасово перебувають в зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки читальними залами та Інтернет-центрами. 

2. Обов’язки користувачів 

2.1 Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють паспорт або документ, що посвідчує особу, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати. 
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» також надається письмова згода на обробку персональних даних. 
Діти й підлітки до 18 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки чи інші законні представники. 
У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. 
2.2 У випадку втрати читацького квитка (при його наявності) користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка. 
2.3 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач. 
2.4 Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача (діти - починаючи з 5-го класу). Повернення документів на всіх відділах обслуговування засвідчується підписом бібліотекаря. 
2.5 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. 
2.6 За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки або інші законні представники, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває. 
2.7 Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи, які порушують санітарно-гігієнічні норми, встановлені для перебування в громадських закладах (в нетверезому стані й неохайному вигляді, під дією хімічних чи наркотичних речовин) в бібліотеці не обслуговуються. Палити в бібліотеках не дозволяється. 
2.8. Користувачам забороняється: 
- користуватися чужим читацьким формуляром; 
- робити помітки, підкреслювати текст, загинати або виривати сторінки документів, отриманих для опрацювання; 
- виймати картки з каталогів та картотек.

Немає коментарів:

Дописати коментар